Veckoplanering3-veckorsplanering
Vecka 46
Vecka 47
vecka 48
Måndag   13/11


8C: musikprov
Måndag   20/11
Måndag 27/11
Tisdag 14/11


Moderna språk: glosor
  
 
Tisdag   21/11


Moderna språk: glosor


Prov i spanska (Deise)


Information från fältare:
8A: 9:40-9:50
8B: 9:50-10:00
8C: 10:00-10:10
Tisdag 28/11


8ABC: Prov i moderna språk.


8A:engelska glosor

Onsdag   15/11
 Onsdag   22/11


8B: engelska glosor
Onsdag 29/11


8A Historia prov


8B engelska glosor

Torsdag   16/11
 
8C: eng läsläxa boken Mr Fox


Torsdag   23/11


8A: Musikprov


8AB: idrott utgår


8C: läsläxa Mr Fox


8:1 ingen textil


8C: SO eget arbete
Torsdag 30/11


8C: Historia prov


8C: eng. läsläxa, boken Mr Fox

Fredag   17/11


8ABC inlämning av debattartikel senast kl 14.


8B:musikprov


8C: en läsläxa, boken Mr Fox


Fredag   24/11


8ABC: Inläming SH-arbete


8C: eng. läsläxa Mr Fox
Fredag 1/12


8B: Historia prov

8C: eng läsläxa, boken Mr Fox


 

Undervisande lärare:  
 
MA   Marina Angkvist, bildlärare 
 
CÖ    Camilla Ödeen, franska/ engelska  
 
TS    Therese Swahn, svenska 
 
NI     Nelli Issa, NO lärare 
 
LT    Leif Tjust, slöjdlärare 
 
JA    Jacqueline Almerfors, spanska och svenska som andraspråk
 
DM  Deise Mardones, spanska
 
 EN   Elisabeth Nilsson, SO 
 
LS    Lotta Söderberg, SO 
 
SN   Sara Nordquist, tyska 
 
NL   Nevenka Lukie, musik

MN  Marianne Nederberg, hemkunskap