Matematik


LPP Lokal pedagogisk planering

Lärare: Juha Niemelä

3 okt, 2017

 


Kapitel 1 Bråk och potenser s. 62-107
 
Koppling till LGR 11 Centralt innehåll
·         Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
·         Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt med beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer
·         Potensform för att uttrycka små och stora tal.
·         Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga matematiska situationer och inom andra områden.
 
Prov vecka 43
8A Fredag 27/10, 8B Fredag 27/10, 8C Fredag 27/10
Under detta kapitel kommer du att få lära dig:
·         Lära dig att använda addition, subtraktion, multiplikation samt division tillsammans med bråktal.
·         Använda dig av dessa samband för att lösa vardagliga problem
·         Att förstå hur du kan uttrycka små och stora tal med hjälp av potenser.
·         Använda dig av tio-potenser.
·         Förklara och motivera lösningar utifrån dina tidigare och nya kunskaper om begreppen i kapitlet.
 
Till din hjälp kommer du att ha:
 
·         planeringen
·         Gemensamma genomgångar
·         Uppgifter i boken
·         Gemensamma diskussioner och övningar.
 
Om du är klar så finns extra uppgifter på min vagn som du kan jobba med enskilt eller med en kompis som också är klar
 
·         Utmaningsböcker
·         Matematikbok för år 9
·         Problemlösningar s.107
 
Längst ner på lektionsplaneringen finns det länkar till genomgångar på nätet.Vecka
Pass 1
8ABC
Pass 2
8ABC
 
Pass 3
8ABC
 
Pass 4
8ABC
39
Genomgång 2.1: Jämföra och räkna med bråk.
Räkna s. 64-69
Genomgång 2.2: Addition och subtraktion av bråk
 
Räkna s. 72-75
40
Genomgång 2.3: Multiplikation av bråk
Räkna s.78-80
Genomgång 2.4: Division av bråk
Räkna s. 83-86
41
Genomgång 2.5: Potenser
Räkna s.89-91
Genomgång 2.6: Tiopotenser
Räkna s.94-97
42
Komma i fas med planeringen
Blandade uppgifter 100-101.
Träna mera s.103-104
Komma i fas med planeringen
Blandade uppgifter 100-101.
Träna mera s.103-104
Komma i fas med planeringen
Blandade uppgifter 100-101.
Träna mera s.103-104
Komma i fas med planeringen
Blandade uppgifter 100-101.
Träna mera s.103-104
Utdelning av repetitionsuppgifter
43
Repetition inför provet
Repetition inför provet
Repetition inför provet
PROV

 


Genomgångar på Youtube: 

  

 


Bedömningsmatris i matematik                                                                                                                                        

 

 
Kunskapsnivå
 
 
             Når ej målen                              E                                              C                                           A
 
1
Problemlösningsförmåga
- att välja och använda strategier
- att formulera modeller
- att bedöma rimlighet
- att resonera kring alternativa sätt.
 
 
Du behöver öva på att lösa standardproblem.
I huvudsak fungerande
 
Du bidrar till att hitta lösningar.
Relativt väl fungerande
 
Du löser problem självständigt och har ansats till generell lösningsmetod.
Väl fungerande
 
 
Du använder generella lösningsmetoder, drar slutsatser och värderar olika tillvägagångssätt.
 
2
Begreppsförmåga
- att använda begrepp
- att beskriva begrepp med olika uttrycksformer
- att se samband
 
 
Du behöver lära dig fler grundläggande begrepp som krävs för förståelsen.
Grundläggande kunskaper
 
Du använder grundläggande begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Goda kunskaper
 
Du använder och beskriver grundläggande begrepp med relativt stor säkerhet.
Mycket goda kunskaper
 
Du använder nya begrepp i nya sammanhang.
Du beskriver begrepp på ett väl fungerande sätt och hur de relaterar till varandra.
 
3
Procedurförmåga
- att välja och använda metoder
 
 
Du är på väg mot att kunna använda grundläggande metoder.
I huvudsak fungerande
 
Du använder metoder och gör beräkningar med godtagbart resultat.
Ändamålsenligt
 
 
Du väljer och använder metoder och gör beräkningar med ett gott resultat.
Ändamålsenligt
och effektivt
 
Du väljer och använder metoder med stor säkerhet och med ett mycket gott resultat.
 
 
 
4
Kommunikationsförmåga
- att redogöra för tillvägagångssätt
- att använda olika uttrycksformer
- att föra/följa matematiska resonemang
- att argumentera
 
 
Du behöver förklara dina lösningar mer och träna på att använda det matematiska språket.
I huvudsak fungerande
 
Din redovisning går att följa.
Du bidrar till viss del i diskussioner men visar viss osäkerhet med det matematiska språket.
Ändamålsenligt
 
Du redovisar dina lösningar och det matematiska språket är oftast korrekt.
Du bidrar aktivt till att föra diskussionen framåt.
Ändamålsenligt
och effektivt
 
Du redovisar välstrukturerat med ett korrekt matematiskt språk.
Du för resonemangen framåt och fördjupar dem.