Matematik
Kapitel 4 Geometri s. 160-217
Lärare: Juha Niemelä
2018-01-15

 

Koppling till LGR 11 Centralt innehåll

 

·         Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

·         Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

·         Metoder för beräkning av area och omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

·         Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

·         Matematiska formuleringar av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

·         Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

 

Prov vecka 7

8A Fredag 15/2

8B Fredag 15/2

8C Fredag 15/2

  

Under detta kapitel kommer du att få lära dig:

 

·         Utföra beräkningar med formler för omkrets, area och volym

·         Använda och förstå lämpliga enheter för omkrets, area och volym

·         Undersöka, resonera och argumentera kring olika geometriska begrepp.

·         Göra uppskattningar och jämförelser mellan dessa.

·         Rita och konstruera olika tredimensionella geometriska figurer.

·         Beräkna omkrets, area och volym hos dessa figurer.

·         Förstå samband mellan figurers form och deras omkrets, area och volym.

·         Värdera dina lösningsmetoder samt matematiska resonemang

·         Förklara och motivera lösningar utifrån dina tidigare och nya kunskaper om begrepp i kapitlet.

 

Till din hjälp kommer du att ha:

 

·         Planeringen

·         Gemensamma genomgångar

·         Uppgifter i boken

·         Gemensamma diskussioner och övningar.

 

Om du är klar så finns extra uppgifter på min vagn som du kan jobba med enskilt eller med en kompis som också är klar

 

·         Utmaningsböcker

·         Matematikbok för år 9

·         Repetitionsuppgifter s.312-313

·         Problemlösningar s 217

 

 

Längst ner på lektionsplaneringen finns det länkar till genomgångar på nätet.

 


Vecka

Pass 1

8ABC

Pass 2

8ABC

 

Pass 3

8ABC

 

Pass 4

8ABC

2

Ledigt

Skolan börjar. Utdelning av planeringar samt anteckningar för genomgångar

Genomgång 4.1: Omkrets och area

Friluftsdag Romme.

3

Genomgång 4.1: Omkrets och area (forts.)

Räkna s. 165-171

Genomgång 4.2: Cirkelns area

 

Räkna s. 174-177

4

Genomgång 4.3: Rätblock och kub

Räkna s. 180-183

Genomgång 4.4: Enheter för volym

Räkna s.186-189

5

Genomgång 4.5: Prisma och pyramid

Räkna s. 193-197

Genomgång 4.6: Cylinder, kon och klot

Räkna s. 202-206

6

Komma i fas med planeringen

Blandade uppgifter 208-211.

Träna mera s.212-216

Komma i fas med planeringen

Blandade uppgifter 208-211.

Träna mera s.212-216

Komma i fas med planeringen

Blandade uppgifter 208-211.

Träna mera s.212-216

Komma i fas med planeringen

Blandade uppgifter 208-211.

Träna mera s.212-216

Utdelning av repetitionsuppgifter

7

Repetition inför provet

Repetition inför provet

PROV

 
 
 
Genomgångar på Youtube:
Bedömningsmatris i matematik                                                                                                                                        
 


 

Kunskapsnivå

 

 

             Når ej målen                              E                                              C                                           A

 

1

Problemlösningsförmåga

- att välja och använda strategier

- att formulera modeller

- att bedöma rimlighet

- att resonera kring alternativa sätt.

 

 

Du behöver öva på att lösa standardproblem.

I huvudsak fungerande

 

Du bidrar till att hitta lösningar.

Relativt väl fungerande

 

Du löser problem självständigt och har ansats till generell lösningsmetod.

Väl fungerande

 

 

Du använder generella lösningsmetoder, drar slutsatser och värderar olika tillvägagångssätt.

 

2

Begreppsförmåga

- att använda begrepp

- att beskriva begrepp med olika uttrycksformer

- att se samband

 

 

Du behöver lära dig fler grundläggande begrepp som krävs för förståelsen.

Grundläggande kunskaper

 

Du använder grundläggande begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Goda kunskaper

 

Du använder och beskriver grundläggande begrepp med relativt stor säkerhet.

Mycket goda kunskaper

 

Du använder nya begrepp i nya sammanhang.

Du beskriver begrepp på ett väl fungerande sätt och hur de relaterar till varandra.

 

3

Procedurförmåga

- att välja och använda metoder

 

 

Du är på väg mot att kunna använda grundläggande metoder.

I huvudsak fungerande

 

Du använder metoder och gör beräkningar med godtagbart resultat.

Ändamålsenligt

 

 

Du väljer och använder metoder och gör beräkningar med ett gott resultat.

Ändamålsenligt


och effektivt

 

Du väljer och använder metoder med stor säkerhet och med ett mycket gott resultat.

 

 

 

4

Kommunikationsförmåga

- att redogöra för tillvägagångssätt

- att använda olika uttrycksformer

- att föra/följa matematiska resonemang

- att argumentera

 

 

Du behöver förklara dina lösningar mer och träna på att använda det matematiska språket.

I huvudsak fungerande

 

Din redovisning går att följa.

Du bidrar till viss del i diskussioner men visar viss osäkerhet med det matematiska språket.

Ändamålsenligt

 

Du redovisar dina lösningar och det matematiska språket är oftast korrekt.

Du bidrar aktivt till att föra diskussionen framåt.

Ändamålsenligt

och effektivt

 

Du redovisar välstrukturerat med ett korrekt matematiskt språk.

Du för resonemangen framåt och fördjupar dem.