Kemi

LPP: Syror, baser och joner

Lärare: Nelli Issa
2017-08-22


Centraltinnehåll

  •  Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  • Vatten som lösningsmedel och trasportör av ämnen, t.ex. i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  • Gruppering av atomslag ur historiskt perspektiv
  • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utveckling av begrepp, modeller och teorier.
  • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Litteratur
Spektrum Kemi s. 102-118 + s. 26- 29 + 80-86 ( stenciler från lightboken)
Spektrumkemi Light s. 67-75 + joner och jonföreningar s.17- 18 och s. 80-86
http://webbapp.liber.se/spektrum-kemi/# finns ljudfiler, begreppsträning och frågor till text. Detta är gratis.


PROVDATUM teori vecka 39
8A fredag 29/9 OBS! kl 08:00 kompensation ges med 15 min onsdag den 27/9

8B torsdag 28/9

8C fredag 29/9

OMPROV: onsdag 11/10. Nästa omprovstillfälle onsdag den 13/12.
Praktiskt prov Vecka 40 (bedömningen på slutsats, resultatredovisning samt felkällor kommer att överföras för betygsättning av kommande område i kemi VT18)8A: måndag 2/10

8B: torsdag 5/10

8C: fredag 6/10

OMPROV: praktiskt prov sker efter överenskommelse med ämnesläraren. 3


Lektionsplanering vecka Teori
Lektion 1
8C mån
8B: tis
8A: ons
Teori
Lektion 2
8B: ons
8C: tors
8A: fre
Laboration
8A: mån
8B: tors
8C: fre
34 Genomgång(rep)
Periodiska systemet
Bildande av negativa och positiva joner samt sammansatta joner (1.7)
Genomgång 4.1
Syror och baser och pH
Låna kemibok + plasta in den
LPP
Läs s. 26-29 + 80-86
Lightbok: 17- 18 + s. 80-86
35 Genomgång 4.2
Starka och svaga syror
Genomgång 4.3
Starka och svaga baser
8.1 nr 3, nr 6 + ev nr 5
36 UV-samtal em måndag + tisdag
Läs s. 26-29
Gör uppg. 1-4
Light: läs s. 17-18
Gör uppgift 1-4
Genomgång 5.1
Salter + neutralisation
UV-samtal em mån
8.1 nr 10, 7.3 nr 14
37 Friluftsdag onsdag
8BCGenomgång 5.2
Friluftsdag ons
8Agenomgång 5.2
8BC
Neutralisation av saltsyra 8.1 nr 2
38 Läs s. 104-107
Gör uppg 1-5s. 107
Light läs s. 68-69
Gör uppg. 1-4 s.69
Läs s. 108- 111
Gör upp. 1-3 s. 111
Light: läs s. 70-72
Gör uppg. 1-3 s. 72
Läs s. 112-116
Gör uppgift 1-4 s. 116
Light: läs s. 73-74
Gör uppgift 1-4
Läs s. 117-118
Light läs s. 75
Neutralisation av svavelsyra 8.1 nr 2
39 Repetition inför provet
Genomgång av TDS- frågorna
8A PROV OBS! kl 08:00
Repetition införprovet
8BC PROV
8A: repetition
40 Lämna kemiböcker
LPP biologi
Biologi
Sex och samlevnad
Praktiskt prov