onsdag 21 september 2016


Elever får inte lämna skolans område

 Viktig för er att veta att våra elever inte får lämna skolans område. Just nu är det många elever som lämnar skolan. Det gör våra elever under håltimmar och luncher. Under den tid som barn och unga är i skolan har huvudmannen och personalen i skolan ansvaret för att de får den tillsyn och omsorg de behöver för en trygg och säker skolmiljö. Detta framgår av skollagen, arbetsmiljölagen och av praxis. Det blir svårt för oss att hantera ansvarsfrågan om det händer eleven något utanför skolan.

Klassföräldrar

Det har kommit önskemål om att utse klassföräldrar för åk 7. Om det är någon av er som är intresserad av att bli klassförälder, vänligen kontakta oss.

Bra länkar!

 Nedan finns det bra länkar till moderna språk samt webbappar för matematik och NO-böcker som är gratis att ladda ner. Där finns böckerna att lyssna på och de kan öva på uppgifter.

 Alla länkar nås på :  www.Liber.se

För elever som läser moderna språk samt engelska finns det följande länk.